Suomen Basenjit - Finnish Basenjis ry:n jäseneksi liittyminen

Maksa ensin jäsenmaksu Suomen Basenjit ry:n tilille:
IBAN: FI84 1458 3000 0233 73
SWIFT/BIC: NDEAFIHH

Kirjoita maksun viestikenttään varsinaisen jäsenen nimi ja mahdollisten perhejäsenten nimet.

Jäsenmaksut vuonna 2024 ovat:

  • Varsinainen jäsen 30 euroa
  • Perhejäsen 5 euroa
  • Ainaisjäsen 450 euroa (varsinainen vuosijäsenmaksu viisitoistakertaisena)
  • Kasvattajan sponsoroima uusi jäsen 15 euroa

Jäsenmaksut ovat kalenterivuodelta.
Perhejäsen kuuluu varsinaisen jäsenen talouteen – perhejäsenelle ei lähetetä erikseen jäsenlehteä; muutoin 15 vuotta täyttäneellä perhejäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.

Maksettuasi jäsenmaksun; lähetä kopio maksukuitista sekä seuraavat tiedot sähköpostilla jasensihteeri@basenji.fi

  • varsinaisen jäsenen nimi, sähköpostiosoite ja postiosoite. Syntymävuosi mikäli varsinainen jäsen on alle 15 v.
  • perhejäsenen nimi ja sähköpostiosoite

Kun Suomen Basenjit ry:n hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksesi, olet Suomen Basenjit ry:n jäsen.
Yhdistyksen jäsenenä saat sähköisesti julkaistavan Basenji-lehden.

Osoitteenmuutokset jäsensihteerille: jasensihteeri@basenji.fi