Uutta kotia etsitään

Ilmoitus uutta kotia etsitään-sivulle hyväksytään seuraavin ehdoin:
  • Uutta kotia etsivä basenji on yli puolen vuoden ikäinen.
  • Koira ja koiran omistaja, joka on Suomen Basenjit ry:n jäsen, asuvat Suomessa.
  • Koiran virallinen nimi tulee näkyä ilmoituksessa.
  • Ilmoitus on julkaistu maksimissaan puoli vuotta.
  • Jos haluat ilmoittaa kotia etsivän basenjin sivulle, lähetä tiedot osoitteeseen hallitus@basenji.fi