Päivitetty 19.3.2019
| Kasvattajat Jalostuksen tavoiteohjelma Tiedotteet/Lomakkeet Terveys |
Jalostustoimikunnan tiedotteita / lomakkeita:

Ajankohtaista

Maaliskuu 2019
 • Uusi lomake luotu vuoden 2019 kevätkohtausilmoituksia varten
 • Lisätty yhteenveto vuoden 2018 kevätkohtaustapauksista
 • Sosiaalisessa mediassa on ollut vilkasta keskustelua basenjien virtsakivitapauksista ja jalostustoimikunta kehoittaakin vastamaan OFAn englannin kieliseen kyselyyn, jossa kartoitetaan munais/virtasairauksien, syöpien esiintyvyyttä basenjeilla. Ohje OFA kysely
 • Toivomme edelleen myös että suomalaisten basenjien sairastumiset ilmoitettaisiin suoraan jalosustoimikunnalle omistajan tai kasvattajan toimesta. Ilmoituksen voi tehdä suoraan toimikunnan sähköpostiin (basenji.jalostus@gmail.com) tai Ilmoita basenjisi terveystieto-lomakkeella

  Lomakkeet:
 • Epilepsiakartoituksen kyselylomake Ilmoita lomakkeella epilepsiaan sairastuneen koiran tiedot
 • Kevätkohtausilmoitus 2019 Ilmoita kevätkohtauksen saaneen basenjin tiedot
 • Basenjien terveyskartoituslomake Ilmoita basenjisi terveystieto

  Tiedotteet

 • Yhdistelmäanomusten käsittelyaikataulu ja hyväksyttyjen yhdistelmien julkaisu Suomen Basenjit ry:n internetsivuilla

  Terveystietoja

 • Kilpirauhastestatut basenjit 2017

  Yhteenvedot

 • Yhteenveto basenjien kevätkohtauksista 2016
 • Yhteenveto basenjien kevätkohtauksista 2017
 • Yhteenveto basenjien kevätkohtauksista 2018

 • DLA-monimuotoisuuskartoitus
 • Basenjien DLA-tuloksia 2012
 • Poskisolunäytteen ottaminen geenitestausta varten (esim. Fanconin syndrooma ja PRA-BJ1)
 • Vinkkejä kilpirauhaustutkimusta varten


 • Linkit
 • Koirien geenitutkimus - Tutkimusryhmän kotisivut
 • OFA - Geenitestien tilaus mm. Fanconin syndrooma ja PRA-BJ1
 • OFA - terveyskysely


 •   < basenji.webmaster@gmail.com >