Päivitetty 27.11.2013
| Hallitus Toimikunnat Säännöt Liity jäseneksi! Basenji-lehti |Suomen Basenjit ry toimii kokoonsa nähden hyvin aktiivisesti. Jäsenillä on mahdollisuus toimia yhdistyksen hyväksi eri toimikunnissa.
Toimikuntia ovat:
  • jalostustoimikunta, joka huolehtii rodun kehityksestä mm. ylläpitämällä jalostuskortistoa ja järjestämällä jälkeläistarkastuksia

  • julkaisutoimikunta, joka vastaa Basenji-lehden ja vuosikirjan julkaisusta

  • koulutustoimikunta, joka järjestää kehätotutusta eri puolilla Suomea

  • internet-toimikunta, joka ylläpitää yhdistyksen internet-sivuja

  • juoksutoimikunta, joka opastaa ihmisiä basenjeineen rata- ja maastojuoksuharrastukseen liittyvissä asioissa


  • Suomen Basenjikerho perustettiin vuonna 1972. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 13 jäsentä, joista osa on edelleen mukana toiminnassa. Yhdistys rekisteröitiin 1973 ja aktiivisuutensa ansiosta se hyväksyttiin rotua harrastavaksi yhdistykseksi 1975 nimellä Suomen Basenjikerho - Finnish Basenjiclub ry. 25.2.2007 alkaen yhdistyksen virallinen nimi on Suomen Basenjit - Finnish Basenjis ry.
    Ohjeet jäseneksi liittymisestä löytyvät jäsensivulta.
      < basenji.webmaster@gmail.com >