Tapahtumatoimikunta

Ohjesääntö (hyväksytty 2007)

Toimikunnan tehtävänä on järjestää erilaisia yhdistyksen tapahtumia, esim. vuosittainen kesäpäivä, kerhoillat, pentutreffit ja yhteiset ulkoilut.

  1. Toimikunta kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.
  2. Kokousmuistiinpanojen perusteella vetäjä tekee kirjallisen muistion, joka hyväksytetään toimikunnan jäsenillä (esim. sähköpostitse). Hyväksytty muistio esitellään hallituksen kokouksessa. Jos vetäjä ei ole hallituksen jäsen, lähettää hän sen yhdistyksen sihteerille.
  3. Toimikunta valmistelee syksyllä omaan toimintaansa liittyen hallitukselle ehdotuksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Lopullisesti yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan syyskokouksessa.
  4. Toimikunta kirjoittaa toimintavuoden toimintakertomuksen hallitukselle, joka käyttää sitä apuna yhdistyksen toimintakertomuksen laadinnassa.
  5. Toimikunta tekee alkuvuodesta esityksen hallitukselle kesäpäivän sekä muiden mahdollisten tapahtumien, ajankohdasta ja paikasta.
  6. Toimikunta huolehtii eri tapahtumista tiedottamisen jäsenistölle yhdistyksen lehden sekä Internetin kautta.
  7. Toimikunta voi itsenäisesti päättää eri tapahtuminen ohjelmasta talousarvion puitteissa.