Näyttelytoimikunta

Ohjesääntö (hyväksytty 2007)

Toimikunnan tehtävänä on järjestää vuotuinen erikoisnäyttely ja osallistua joka toinen vuosi pidettävän Helsingin syysnäyttelyn järjestämiseen.

  1. Toimikunta kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa.
  2. Toimikunnan vetäjä tekee kokouksista kirjallisen muistion, joka hyväksytetään toimikunnan jäsenillä (esim. sähköpostitse). Hyväksytty muistio esitellään hallituksen kokouksessa. Jos vetäjä ei ole hallituksen jäsen, lähettää hän sen yhdistyksen sihteerille.
  3. Toimikunta valmistelee keväällä seuraavan vuoden erikoisnäyttelysuunnitelman sisältäen ehdotuksen paikasta ja tuomarista sekä talousarvion elokuun loppuun mennessä hallitukselle. Lopullisesti yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan syyskokouksessa.
  4. Toimikunta kirjoittaa toimintavuoden toimintakertomuksen hallitukselle, joka käyttää sitä apuna yhdistyksen toimintakertomuksen laadinnassa.
  5. Näyttelytoimikunta huolehtii erikoisnäyttelyn käytännön järjestelyistä sen jälkeen, kun hallitus on päättänyt tuomarista ja näyttelypaikasta. Toimikunta voi päättää kaikista muista erikoisnäyttelyn järjestämiseen liittyvistä asioista itsenäisesti talousarvion ja hyväksytyn suunnitelman puitteissa.
  6. Toimikunta pitää yllä kansiota, jossa on kaikki erikoisnäyttelyn järjestämiseen liittyvät asiat, yhteyshenkilöt, tilaukset yms. ja liittää siihen mahdolliset korjausehdotukset, minkä tarkoituksena on helpottaa seuraavan erikoisnäyttelyn järjestämistä.
  7. Toimikunta vastaa Helsingin Syysnäyttelyn 2008 yhdistyksellemme kuuluvista järjestelyistä ja avustaa Syysnäyttelyn toimikuntaan valittuja edustajia.
  8. Toimikunta tekee mahdolliset muutokset Vuoden Basenji -kilpailun sääntöihin hallituksen hyväksyttäväksi siten, että ne ehtivät toimintavuoden viimeiseen lehteen. Toimikunta nimittää ko. kilpailuille pisteiden laskijan.
  9. Toimikunta vastaa näyttelyihin liittyvistä kiertopalkinnoista sekä niiden pisteidenlaskun järjestämisestä yhdessä kiertopalkintovastaavan kanssa. Hallitus hyväksyy muutokset kiertopalkintoihin toimikunnan esityksen pohjalta.