Koulutustoimikunta

Ohjesääntö (hyväksytty 2007)

Toimikunnan tehtävänä on järjestää basenjien näyttelykoulutusta pääkaupunkiseudulla sekä tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan myös eri puolilla Suomea. Tarvittaessa voidaan järjestää myös muuta koulutusta, esim. agility- ja tottelevaisuuskoulutusta.

  1. Toimikunta kokoontuu tarpeen vaatiessa, muutoin kommunikoidaan esim. sähköpostin välityksellä.
  2. Mahdollisista kokouksista ja sähköpostikokouksista laatii toimikunnan vetäjä kirjallisen muistion, joka muiden toimikunnan jäsenten hyväksynnän jälkeen esitellään hallituksen kokouksessa. Jos vetäjä ei ole hallituksen jäsen, lähettää hän sen yhdistyksen sihteerille.
  3. Toimikunta valmistelee syksyllä omaan toimintaansa liittyen hallitukselle ehdotuksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Lopullisesti yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan syyskokouksessa.
  4. Toimikunta kirjoittaa toimintavuoden toimintakertomuksen hallitukselle, joka käyttää sitä apuna yhdistyksen toimintakertomuksen laadinnassa.
  5. Toimikunta tekee mahdolliset muutokset Vuoden Agilitybasenji -kilpailun sääntöihin hallituksen hyväksyttäväksi siten, että ne ehtivät toimintavuoden viimeiseen lehteen. Toimikunta nimittää ko. kilpailulle pisteiden laskijan.
  6. Toimikunta vastaa agilityyn ja tottelevaisuuteen liittyvistä kiertopalkinnoista sekä niiden pisteidenlaskun järjestämisestä yhdessä kiertopalkintovastaavan kanssa. Hallitus hyväksyy muutokset kiertopalkintoihin toimikunnan esityksen pohjalta.
  7. Toimikunta voi itsenäisesti päättää koulutustilaisuuksien määrästä, ajankohdista ja paikoista talousarvion puitteissa.
  8. Toimikunta pitää omaa palstaansa kerhon lehdessä.