Juoksutoimikunta

Ohjesääntö (hyväksytty 2007)

Toimikunnan perustehtävänä on edistää basenjien juoksuharrastusta, järjestää yhdistyksen rata- ja maastomestaruuskilpailut sekä valmistella hallitukselle kilpailutoimintaan liittyvät asiat.

  1. Toimikunta kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa.
  2. Kokousmuistiinpanojen perusteella vetäjä tekee kirjallisen muistion, joka hyväksytetään toimikunnan jäsenillä (esim. sähköpostitse). Hyväksytty muistio esitellään hallituksen kokouksessa. Jos vetäjä ei ole hallituksen jäsen, lähettää hän sen yhdistyksen sihteerille.
  3. Toimikunta valmistelee syksyllä omaan toimintaansa liittyen hallitukselle ehdotuksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Lopullisesti yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan syyskokouksessa.
  4. Toimikunta kirjoittaa toimintavuoden toimintakertomuksen hallitukselle, joka käyttää sitä apuna yhdistyksen toimintakertomuksen laadinnassa.
  5. Toimikunta tekee mahdolliset muutokset Vuoden Rata- ja Maastojuoksijakilpailujen sääntöihin hallituksen hyväksyttäväksi siten, että ne ehtivät toimintavuoden viimeiseen lehteen. Toimikunta nimittää ko. kilpailuille pisteiden laskijan.
  6. Toimikunta vastaa rata- ja maastojuoksuun liittyvistä kiertopalkinnoista sekä niiden pisteidenlaskun järjestämisestä yhdessä kiertopalkintovastaavan kanssa. Hallitus hyväksyy muutokset kiertopalkintoihin toimikunnan esityksen pohjalta.
  7. Toimikunta pitää omaa palstaansa yhdistyksen lehdessä, pyrkii kirjoittamaan aktiivisesti sekä yhdistyksen että Suomen Vinttikoiraliiton lehteen sekä ylläpitää yhdistyksen kotisivujen juoksuharrastukseen liittyvää osiota.
  8. Toimikunta valmistelee hallituksen hyväksyttäväksi lausunnot yms. viralliset kannanotot.
  9. Toimikunta voi itsenäisesti järjestää juoksuharjoituksia ja basenjitapaamisia juoksutoiminnan edistämiseksi talousarvion puitteissa.