Julkaisutoimikunta

Ohjesääntö (hyväksytty 2007)

Toimikunnan tehtävänä on 4 kertaa vuodessa ilmestyvän Basenji-lehden kokoaminen, taittotyön laadun valvominen ja lehden toimittaminen painoon toimikunnalle saapuneen materiaalin pohjalta sekä Vinttikoira-lehden basenjipalstan toimittaminen. Julkaisutoimikunta vastaa myös vuosikirjan ja basenjikalenterin kokoamisesta.

  1. Julkaisutoimikunta tekee päätökset julkaistavien tekstien ja kuvien suhteen. Toimikunnat vastaavat lehdessä ilmestyvistä vakiopalstoistaan ja tekstien kirjoittajat teksteistään.
  2. Kokousmuistiinpanojen perusteella vetäjä tekee kirjallisen muistion, joka hyväksytetään toimikunnan jäsenillä (esim. sähköpostitse). Hyväksytty muistio esitellään hallituksen kokouksessa. Jos vetäjä ei ole hallituksen jäsen, lähettää hän sen yhdistyksen sihteerille.
  3. Toimikunta valmistelee syksyllä omaan toimintaansa liittyen hallitukselle ehdotuksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Lopullisesti yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan syyskokouksessa.
  4. Toimikunta kirjoittaa toimintavuoden toimintakertomuksen hallitukselle, joka käyttää sitä apuna yhdistyksen toimintakertomuksen laadinnassa.
  5. Julkaisutoimikunnan vetäjä toimittaa ennen lehden painoon menoa hallitukselle lehden sisällysluettelon. Toimikunta huomioi hallituksen ideat lehden kehittämisestä ja esim. erillisten teemojen suhteen.
  6. Julkaisutoimikunnan vetäjä käy läpi yhdessä rahastonhoitajan kanssa lehden toimittamisesta aiheutuneet laskut ja tarkastaa, että ne ovat oikein.