Jalostustoimikunta

Ohjesääntö (hyväksytty 2008)

Jalostustoimikunta on 1.1.2009 alkaen Suomen Basenjit ry:n hallituksen valitsema ja hallituksen alainen toimikunta.

Toimikunta pyrkii edistämään rodunjalostusta, jonka tavoitteena on käyttöominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen, fyysisesti ja psyykkisesti terve koira. Jalousneuvonta on puolueetonta ja yksinomaan rodun parasta tarkoittavaa. Toimikunta toimii yhteistyössä kasvattajien kanssa.


Toimikuntaan kuuluu neljä jäsentä, joiden toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Jäsenet ovat hyviä teoreettisia roduntuntijoita ja myös perinnöllisyysoppiin riittävästi perehtyneitä. Toimikunnan toimintaa tukee toimikunnan ulkopuolelta nimetty ulkomuototuomari. Toimikunnan jäsenet valitaan kunkin vuoden marraskuun loppuun mennessä 1.1. alkavaksi toimikaudeksi.

 1. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.
 2. Toimikunta kokoontuu vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa.
 3. Toimikunnan sihteeri tekee kokouksista kirjallisen muistion, joka hyväksytetään toimikunnan jäsenillä. Hyväksytty muistio esitellään hallituksen kokouksessa. Jos toimikunnan puheenjohtaja ei ole hallituksen jäsen, lähettää hän muistion yhdistyksen sihteerille.
 4. Yhdistyksen hallitus on myöntänyt toimikunnalle itsenäisen päätösoikeuden seuraavissa toimikunnan toimialaan liittyvissä asioissa:
  • antaa kasvattajille jalostussuosituksia voimassaolevan jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) mukaisesti
  • järjestää jalostus- ja jälkeläistarkastuksia
  • järjestää tuomarikollegioita ja erikoiskoulutusta
  • myöntää ja hyväksyä ruumiinavaus korvaukset Elveksen rahastosta
  • myöntää ja hyväksyä jalostukseen käytettyjen koirin terveystarkastuksista hallituksen päättämä korvaus Elveksen rahastosta
  • sitoumuskasvattajastatuksien myöntäminen ja purkaminen
 5. Toimikunta valmistelee ja lähettää hallituksen päätettäväksi asiat, joista hallitus ei ole antanut itsenäistä päätösoikeutta toimikunnalle. Näitä asioita ovat mm.
  • poikkeusluvat
  • JTO:n ja siihen liittyvien liitteiden päivityksien esittäminen jäsenistölle
 6. Toimikunta valvoo JTO:n toteutumista.
 7. Toimikunta pitää omaa palstaansa yhdistyksen lehdessä.
Hallitus voi toimikunnan perustellusta esityksestä täydentää toimikuntaa enintään kahdella lisäjäsenellä. Lisäjäsenten toimikausi päättyy viimeistään kalenterivuoden lopussa.