Internet-toimikunta

Ohjesääntö (hyväksytty 2007)

Toimikunnan tehtävänä on yhdistyksen Internet-sivujen ylläpito ja kehittäminen sekä yhdistyksen keskustelufoorumin ylläpito ja valvominen. Toimikunta ylläpitää yhdistyksen toimikuntien ja hallituksen sähköpostilistoja sekä Basenji.fi-domainin alla olevien kasvattajien kotisivuja.

  1. Toimikunta tekee normaalia ylläpitoa nettisivuille päivittäen esimerkiksi tulokset omatoimisesti. Uudet sivustot sekä suuremmat muutokset hyväksytetään hallituksella. (Juoksutoimikunta vastaa kotisivujen Juoksusivut-osiosta ja jalostustoimikunta basenjivälityslistasta. Internet-toimikunta päivittää em. sivuja ainoastaan saatuaan ko. toimikunnalta ohjeet.)
  2. Erikseen nimetyt moderaattorit valvovat yhdistyksen keskustelofoorumia ja pitävät huolen, että foorumin sääntöjä noudatetaan.
  3. Kokousmuistiinpanojen perusteella vetäjä tekee kirjallisen muistion, joka hyväksytetään toimikunnan jäsenillä (esim. sähköpostitse). Hyväksytty muistio esitellään hallituksen kokouksessa. Jos toimikunnan vetäjä ei ole hallituksen jäsen, lähettää hän sen yhdistyksen sihteerille.
  4. Toimikunta tekee tarpeen mukaan uusia sähköpostialiaksia (uusia basenji.fi-päätteisiä osoitteita). Uudet postituslistat hyväksytetään hallituksella.
  5. Toimikunta valmistelee syksyllä omaan toimintaansa liittyen hallitukselle ehdotuksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Lopullisesti yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan syyskokouksessa.
  6. Toimikunta kirjoittaa toimintavuoden toimintakertomuksen hallitukselle, joka käyttää sitä apuna yhdistyksen toimintakertomuksen laadinnassa.