Rakvere,Viro 15.10.2016

Laura Cox, Irlanti

UROKSET
PU1 Dakarai Long Play VAL ERI 1 SA SERT VSP EE MVA
(Behukai Earth Song Dakarai x Dakarai Don’t You Know Me)
PU2 Farlanders How High Can I Fly JUN ERI 1 SA JUN SERT VSP-juniori

Nuorten luokka
Dakarai My Hippiti Hop NUO ERI 1
(Perrada Unican Guru The Great x Dakarai My Free Prideandjoy)

NARTUT
PN1 Farlanders Her Royal Hihgness JUN ERI 1 SA JUN SERT ROP-juniori ROP RYP4