Näyttelyopas

Näin valmistaudut näyttelyyn.

Näyttelyssä koiran on osattava kulkea vetämättä ja rimpuilematta. Sen on myös seisottava rauhallisesti paikallaan tuomarin tarkastellessa ja arvostellessa sitä.

Harjoittele pentusi kanssa päivittäin remmissä kulkemista ja paikallaan seisomista ja totuta se kosketteluun. Käytä näyttelyhihnaa harjoitellessasi koirasi kanssa kehäkäyttäytymistä, jotta se tottuisi kyseiseen hihnaan ja yhdistäisi sen käytön esiintymistilanteeseen.

Suomen Basenjit ry:n koulutustoimikunta järjestää kehätotutusta basenjeille eri puolella Suomea. Pyri ensisijaisesti osallistumaan kerhon omaan koulutukseen, siellä sinulla on oiva mahdollisuus saada neuvoja ja apua. Usko myös saamiisi neuvoihin, ne on moneen kertaan todettu päteviksi.

Miten ilmoittaudutaan näyttelyyn

Tiedot kaikista virallisista ja hyväksytyistä epävirallisista näyttelyistä löytyvät Suomen Kennelliiton julkaisusta Koiramme - Våra hundar. Näyttelyyn ilmoittaudutaan täyttämällä Suomen Kennelliiton lomake. Lomakkeeseen on liitettävä kopio maksukuitista. Maksukuittiin on merkittävä koiran rotu, nimi ja omistaja. Ilmoitautumislomake ilman maksukuittia tai maksukuitti ilman lomaketta ei kelpaa ilmoittautumiseksi.

Ennen ilmoittautumista huolehdi siitä, että koiran rokotukset ovat kunnossa. Tarkemmat rokotusmääräykset löytyvät Koiramme-lehdestä. Järjestäjät tarkistavat jokaisen näyttelyyn osallistuvan koiran rokotustodistuksen. Näyttelyissä ei ole varsinaista eläinlääkäritarkastusta, vaan se suoritetaan pistokokein. Sinun tulee olla paikan päällä hyvissä ajoin ennen arvostelun alkua, jotta eläinlääkäri tarvittaessa voi tarkastaa koirasi. Lähes kaikki viralliset näyttelyt ovat nykyään drive-in -näyttelyitä. Drive-in -näyttelyissä koiran tulee olla paikalla tuntia ennen rodun arvostelun alkua ja se saa lähteä, kun kaikki luokat, joihin sillä on osallistumisoikeus, on arvosteltu.

Ota näyttelyyn mukaan:
 • rokotustodistus
 • rekisteritodistus
 • näyttelytoimikunnan lähettämä numerolappu
 • näyttelyhihna
 • vesikuppi


 • Mitä näyttelyssä tapahtuu?

  Kehätoimitsija kutsuu kaikki saman luokan koirat yhtä aikaa kehään. Koirat seisovat numerojärjestyksessä. Tuomari silmäilee koiria ja muodostaa itselleen kokonaiskuvan luokasta, eli tässä vaiheessa on jo eduksi, jos koira esiintyy mallikelpoisesti.

  Seuraavaksi tuomari haluaa nähdä koirien liikkeet ja pyytää koko luokkaa kiertämään kehää pari kierrosta. Koira kuljetetaan aina vasemmalla eli tuomarin puolella. Välimatka toisiin koiriin kannattaa pitää riittävän pitkänä, etteivät koirat häiritse toisiaan. Jos edellä kulkeva koira hidastaa vauhtia ja estää liikkumista, sen voi numerojärjestyksestä huolimatta ohittaa.

  Tuomari arvostelee koirat yksittäin numerojärjestyksessä. Pienet koirat, kuten basenji, arvostellaan usein pöydällä. Koiran esittäjän ei kuulu puhua tuomarin kanssa muuten kuin tarvittaessa vastata kysymyksiin. Useimmiten tuomari tiedustelee koiran ikää.

  Seuraavaksi tuomari haluaa nähdä koiran liikkeet edestä, takaa ja sivulta, jolloin koiraa kuljetetaan kehää ympäri kolmionmuotoisesti sekä edestakaisin tuomariin nähden. Liikkeiden jälkeen koira asetetaan seisomaan tuomarin pöydän eteen ja tuomari sanelee arvostelun kehätoimitsijalle.

  Jokainen koira saa kirjallisen arvostelun. Palkintosija osoitetaan nauhalla, joka kiinnitetään koiran näyttelyhihnaan ja pidetään siinä koko näyttelyn ajan.

  Laatuarvostelu

  ERI (ERINOMAINEN) palkinto eli punainen nauha voidaan antaa koiralle, joka on hyvin lähellä rotumääritelmän ihannetta, joka esitetään erinomaisessa kunnossa, jolla tasapainoinen luonne, joka on korkealuokkainen ja joka on olemukseltaan erinomainen. Sen ulkomuodolliset ansiot ovat suuret ja virheet vähäiset ja sen tulee omata sukupuolelleen tyypilliset piirteet.

  EH (ERITTÄIN HYVÄ) palkinto eli sininen nauhavoidaan antaa koiralle, joka omaa rodulle tyypilliset piirteet, jolla on tasapainoinen rakenne, ja joka on hyvässä kunnossa. Muutama vähäinen virhe voidaan sallia, mutta ei rakenteellisia virheitä. Tämä laatumaininta voidaan antaa vain tasokkaalle koiralle.

  H (HYVÄ) palkinto eli keltainen nauha annetaan koiralle, joka on rodulleen tyypillinen, mutta sillä on selkeitä virheitä.

  T (TYYDYTTÄVÄ) palkinto eli vihreä nauha tulee antaa koiralle, joka vastaa rotuaan ilman yleisesti hyväksyttyjä rodun piirteitä, tai jonka fyysisessä kunnossa on toivomisen varaa.

  HYL (HYLÄTTY) eli harmaa nauha tulee antaa koiralle, joka ei rakenteeltaan vastaa rotumääritelmää, jonka käytös ei ole rotumääritelmän mukainen tai se on selvästi vihainen, jolla on sääntöjen vastainen kivespuutos, hammaspuutoksia tai poikkeavuutta purennassa tai leuoissa, jonka väritys tai karvapeite on puutteellinen tai joka osoittaa selvästi merkkejä albinismista. Tämä laatumaininta voidaan antaa myös koiralle, joka ei vaikuta terveeltä. Sen lisäksi se voidaan antaa koiralle, jolla on rotumääritelmän vastainen hylkäävä virhe.

  EVA (EI VOIDA ARVOSTELLA) eli ruskea nauha. Tämä maininta annetaan koiralle, joka ei liiku, hyppii jatkuvasti esittäjänsä ympärillä tai pyrkii ulos kehästä, jonka liikkeitä on mahdoton arvostella tai jos koira jatkuvasti välttelee tuomarin käsittelyä ja tekee mahdottomaksi tarkastaa purennan ja hampaat, rakenteen, hännän tai kivekset, tai jos on havaittavissa jälkiä toimenpiteistä tai käsittelystä, jotka näyttävät vilpin yritykseltä tai tuomarilla on syytä epäillä, että koiralla olevaa vikaa on korjailtu (esim. silmäluomia, korvia tai häntää). Syy, miksi koiraa ei voida arvostella, on kirjattava arvosteluun.

  Kilpailuarvostelu

  Kaikki punaisen nauhan eli ERI laatuarvostelun saaneet kilpailevat keskenään oman luokkansa kilpailuluokassa. Muut saavat hakea arvostelulipukkeensa ja näyttelypäivä on heidän osaltaan tässä vaiheessa ohi. Kilpailuluokassa tuomari laittaa neljä parasta paremmuusjärjestykseen ja ne saavat sijoitusta osoittavat nauhat. (1. punainen, 2. sininen, 3, keltainen ja 4. vihreä.) Tuomari voi harkintansa mukaan antaa sekä kilpailuarvostelussa sijoittuneille että muille luokassa kilpailleille, erinomaisella palkituille koirille SERTIFIKAATIN ARVOISEN (SA), joka oikeuttaa koiran osallistumaan paras uros- ja paras narttu -luokkaan

  Muotovalion arvoon oikeuttava sertifikaatti eli sinivalkoinen nauha annetaan parhaalle sellaiselle urokselle ja nartulle, joka on oikeutettu vastaanottamaan sertifikaatin. Muussa tapauksessa sertifikaatti menee seuraavalle, joka sen saa vastaanottaa. Koira tarvitsee muotovalion arvoon (FIN MVA) kolme sertifikaattia kolmelta eri tuomarilta. Yhden sertifikaatin on tultava sen jälkeen, kun koira on täyttänyt 24 kuukautta (= 2 v.).

  Kansainvälisessä näyttelyssä voidaan rodun parhaalle urokselle ja nartulle antaa lisäksi CACIB (valkoinen nauha) eli kansainvälinen sertifikaatti. Toiseksi paras koira voi saada vara-CACIBin (oranssi nauha). Koiran täytyy olla kuitenkin kilpailla vähintään nuorten luokassa jotta se voi saada CACIBin. CACIBia ehdotetaan myönnettäväksi - FCI tarkistaa ja lopulta myöntää sen, jolloin se vasta astuu voimaan. Kansainvälisen muotovalion arvoon koira tarvitsee neljä CACIBia vähintään kolmesta eri maasta vähintään kolmelta eri tuomarilta. Ainakin yksi CACIB on saatava koiran omistajan tai rodun kotimaasta. Ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä on oltava vähintään 1 vuosi 1 päivä. Junioriluokan ja veteraaniluokan koirat eivät voi kilpailla CACIBista.

  Rotunsa paras

  Paras uros ja paras narttu kilpailevat keskenään Rotunsa paras -tittelistä. Voittanut koira on ROP (punakeltainen nauha) ja toinen vastakkaisen sukupuolen paras eli VSP (valkovihreä nauha). Rotunsa paras kilpailee vielä näyttelypäivän päätteeksi oman ryhmänsä sijoituksesta (basenjit 5-ryhmän) ja ryhmien parhaat (RYP-1) näyttelyn kauneimman eli Best In Show (BIS) -tittelistä. Näissä kilpailuissa palkitaan neljä parasta koiraa.

  Kasvattajaluokka

  on laatuarvostelu, jossa kilpailee neljän samanrotuisen koiran muodostama ryhmä. Koirien on oltava saman kasvattajan kasvattamia tai samalle FCI:n vahvistamalle kennelnimelle rekisteröityjä. Lisäksi koirien on oltava palkittuja laatumaininnalla erinomainen tässä näyttelyssä.
  Kasvattaja saa kilpailla yhdessä näyttelyssä vain yhdellä ryhmällä rotua kohti.
  Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa kunniapalkinnon.
  Kasvattajaluokan kilpailuarvostelu (KAK). Tuomari sijoittaa neljä (4) kasvattajaryhmää paremmuusjärjestykseen. Mikäli rodun paras ryhmä on saanut kunniapalkinnon, se osallistuu Best in Show -kasvattajaryhmän valintaan.

  Jälkeläisluokka (mahdollinen vain erikoisnäyttelyissä)

  on laatuarvostelu, jossa kilpailee neljä uroksen tai nartun samanrotuista jälkeläistä, jotka on palkittu laatumaininnalla erinomainen. Jälkeläisluokka voidaan järjestää vain rotujärjestön/rotua harrastavan yhdistyksen erikoisnäyttelyissä.
  Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa kunniapalkinnon.
  Jälkeläisluokan kilpailuarvostelu (JÄK). Tuomari sijoittaa neljä (4) jälkeläisryhmää paremmuusjärjestykseen. Mikäli rodun paras ryhmä on saanut kunniapalkinnon, se osallistuu Best in Show -jälkeläisryhmän valintaan.

  Koiranäyttelyiden luokat

  Pikkupentuluokka (BABY) 5 - alle 7 kk
  kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät viisi kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet seitsemää kuukautta. Tuomari voi antaa kunniapalkinnon pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Pikkupentuluokka voidaan järjestää vain rotujärjestön / rotua harrastavan yhdistyksen erikoisnäyttelyissä.

  Pentuluokka (PEK) 7 - alle 9 kk
  kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät seitsemän kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet yhdeksää kuukautta. Tuomari voi antaa kunniapalkinnon pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi.
  Paras kunniapalkinnon saanut uros- ja narttupentu osallistuu rotunsa paras pentu - kilpailuun.
  Pentuluokat ovat epävirallisia ja järjestetään vain näyttelytoimikunnan niin halutessa. Best in Show pentu -kilpailu voidaan järjestää vain erikoisnäyttelyissä.

  Junioriluokka (JUN) 9 - 18 kk
  Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät yhdeksän kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet 18 kuukautta. Juniorien kilpailuluokka (JUK) on kilpailuarvostelu koirille, jotka ovat saaneet tässä näyttelyssä laatuarvosanan ERI junioriluokassa.

  Nuorten luokka (NUO) 15 - 24 kk
  Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät 15 kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet 24 kuukautta. Nuorten kilpailuluokka (NUK) on kilpailuarvostelu koirille, jotka ovat saaneet tässä näyttelyssä laatuarvosanan ERI nuorten luokassa.

  Avoin luokka (AVO) 15- kk
  Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta ja jotka eivät ole Suomen muotovalioita (FIN MVA). Luokassa ei ole yläikärajaa. Avoimen luokan kilpailuluokka (AVK) on kilpailuarvostelu koirille, jotka ovat saaneet tässä näyttelyssä laatuarvosanan ERI avoimessa luokassa.

  Käyttöluokka (KÄY) 15- kk
  Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta. Kansainvälisissä näyttelyissä käyttöluokkaan voi ilmoittaa vain rodun, jonka FCI määrittelee käyttökoiraroduksi. Basenji ei voi kansainvälisissä näyttelyissä osallistua käyttöluokkaan. Käyttöluokan kilpailuluokka (KÄK) on kilpailuarvostelu koirille, jotka ovat saaneet tässä näyttelyssä laatuarvosanan ERI käyttöluokassa.

  Valioluokka (VAL) 2- v
  Laatuarvostelu koirille, jotka ovat oman maansa valioita. Suomen muotovalio osallistuu automaattisesti tähän luokkaan. Valioluokan kilpailuluokka (VAK) on kilpailuarvostelu koirille, jotka ovat saaneet tässä näyttelyssä laatuarvosanan ERI valioluokassa.

  Veteraani luokka (VET) 8- v.
  Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät kahdeksan vuotta.
  Veteraanien kilpailuluokka (VEK) on kilpailuarvostelu koirille, jotka ovat tässä näyttelyssä saaneet veteraaniluokan laatuarvostelussa laatuarvosanan ERI. Rotunsa paras veteraani -luokkaan saa osallistua paras veteraaniuros ja -narttu. Rotunsa paras veteraani jatkaa edelleen kilpailemistaan näyttelyn parhaan veteraanin arvosta.